Els nens i els gossos

Des de la prehistòria fins als nostres dies, els animals domèstics han exercit un paper molt important (rellevant) en la relació amb els nens. Gràcies a aquesta estreta convivència, són models a seguir per a les diferents etapes de desenvolupament dels petits, i els ensenyen valors tant fonamentals, com a coneixements bàsics sobre la vida i la mort, el creixement, el sexe i la reproducció, la salut, el dolor i la malaltia, la higiene i les cures bàsiques sobre alimentació, i un llarg etc.

En els anys 80, el National Institute of Health, va començar a investigar, i va anar en 1987 quan va publicar el seu primer gran treball: “Salut i beneficis dels animals de companyia”. No ha estat fins a fa pocs anys quan s’ha incidit en estudis més profunds que constaten els beneficis sobre els nostres fills en la tinença d’una mascota a casa.

Read More

La importancia de un buen diseño gráfico para tu marca

Pese a que el diseño gráfico es de gran valor para cualquier empresa o compañía, lo cierto es que no cuenta con el reconocimiento que merece, porque suele ser olvidado y enviado al olvido del engranaje empresarial.

Hay que tener en cuenta que el diseño gráfico de una marca tiene que estar pensado para ser capaz de transmitir emociones, sensaciones, equilibrio, personalidad, coherencia e interés a los clientes o personas que potencialmente se puedan sentir interesadas en lo que se ofrece. En otras palabras, si el diseño no gusta, es poco probable que alguien se interese por un producto o servicio.

Read More